Sprawdź czy Twoja firma działa zgodnie z kobiecymi wartościami!

Czy wartości wg których działa Twoja firma są zbieżne z wartościami uznawanymi w kobiecej kulturze organizacyjnej takimi jak: Elastyczność, Odpowiedzialność, Współpraca, Przejrzystość

Tak

Nie wiem / czasami

Nie

Czy kobiety zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w Twojej firmie stanowią ponad 50% kadry menadżerskiej?

Tak

Nie wiem / czasami

Nie

Czy w działalności Twojej firmy uwzględnia się perspektywę kobiecą w tworzeniu produktów i usług?

Tak

Nie wiem / czasami

Nie

Czy Twoja firma posiada strategię zrównoważonego rozwoju – lub prowadzi działania w zakresie przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu?

Tak

Nie wiem / czasami

Nie

Czy w siedzibie Twojej firmy uwzględniane są specyficzne potrzeby kobiet, wynikające z ich fizjologii i funkcjonowania?

Tak

Nie wiem / czasami

Nie

Czy w działalności Twojej firmy są uwzględnione kwestie profilaktyki i zdrowia kobiet?

Tak

Nie wiem / czasami

Nie

Czy w działalności Twojej firmy są uwzględnione mechanizmy pozwalające na godzenie życia zawodowego i prywatnego?

Tak

Nie wiem / czasami

Nie

Czy w działalności Twojej firmy są uwzględnione mechanizmy przeciwdziałające dyskryminacji w miejscu pracy?

Tak

Nie wiem / czasami

Nie

Czy w działalności Twojej firmy są uwzględnione działania afirmujące kobiety (np. w procesie rekrutacji, zapewnieniu różnorodności w miejscu pracy, zwiększaniu liczby kobiet zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, równościowa polityka płacowa itp.)?

Tak

Nie wiem / czasami

Nie

Czy w działalności Twojej firmy uwzględnione są główne zasady antykruchości takie jak: szukanie opcjonalności, preferowanie systemów otwartych, inwestowanie w człowieka, stosowanie mechanizmu sztangi?

Tak

Nie wiem / czasami

Nie

Podając swój email wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera, informacji o nowych artykułach, produktach i usługach Mentor Marketingu. Zgodę można w każdej chwili wycofać, a szczegóły związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.​